PHÂN TÍCH VÀ NÂNG CẤP BÀI VIẾT BAND 8.0 - CHỦ ĐỀ TOURISM

12/05/2021

Bài viết được chấm bởi former examiner - Viết bởi cô Nguyễn Yến (IELTS 8.0)

Xem thêm

PHÂN TÍCH VÀ NÂNG CẤP BÀI VIẾT BAND 8.0 - CHỦ ĐỀ WORK & EDUCATION

07/04/2021

Bài viết được chấm bởi former examiner - Viết bởi cô Nguyễn Yến (IELTS 8.0)  

Xem thêm