IELTS BASIC

IELTS BASIC

4 - 10 người

Khóa học này phù hợp với những bạn mà lượng từ vựng còn ở mức căn bản, ngữ pháp căn bản chưa vững, phát âm còn thô và sai nhiều, chào hỏi giao tiếp căn bản được nhưng còn sai nhiều. >> Xem chi tiết