IELTS ELEMENTARY ONLINE

IELTS ELEMENTARY ONLINE

6 - 12 người

Khóa học này dành cho các bạn: Đã có thể giới thiệu bản thân 1 cách tương đối lưu loát nhưng thiếu từ vựng về nhiều chủ đề. Có khái niệm về các thì nhưng chưa nắm vững. Phát âm ở mức trung bình, chưa nắm được IPA và phát âm nâng cao (các cặp âm, ngữ điệu, dấu nhấn trong câu). >> Xem chi tiết