IELTS FOUNDATION ONLINE

IELTS FOUNDATION ONLINE

6 - 12 người

Khóa học này dành cho các bạn: Đã có nền tảng căn bản tiếng Anh, thiếu từ vựng về IELTS, gặp vấn đề trong việc phát triển ý, chưa học qua IELTS, hoặc level IELTS tầm 4.0-4.5. Nắm được ngữ pháp căn bản tiếng Anh dù đôi khi vẫn còn sai, gặp vấn đề với câu phức. Phát âm ở mức trung bình khá. >> Xem chi tiết