IELTS INTENSIVE

IELTS INTENSIVE

4 - 10 người

Khóa học này phù hợp với những bạn đang có nhu cầu luyện giải đề, nâng cao từ vựng. nâng cao phản xạ và làm quen với áp lực phòng thi để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi thi. >> Xem chi tiết