Như Hà

Như Hà

Sinh viên đại học Ngoại Thương - 20 tuổi 

IELTS OVERALL

8.0
Nhật Hân

Nhật Hân

Sinh viên Đại học Ngoại Thương - 20 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Như Quỳnh

Như Quỳnh

Sinh viên đại học HUFLIT - 21 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Anh Thư

Anh Thư

Sinh viên đại học - 19 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Minh Trâm

Minh Trâm

Đại học Kinh Tế - 23 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Trường Phúc

Trường Phúc

Hiện đã định cư ở Canada - 18 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Sầu Riêng

Sầu Riêng

Hiện đã định cư ở Canada - 42 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Thanh Trúc

Thanh Trúc

Sinh viên đại học Mở TP HCM

IELTS OVERALL

7.0
Mỹ Nhân

Mỹ Nhân

Sinh viên đại học - 20 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Ngọc Anh

Ngọc Anh

Sinh viên đại học Ngoại Thương

IELTS OVERALL

7.0
Chí Tài

Chí Tài

Sinh viên đại học Bách Khoa - 21 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Nhật Minh

Nhật Minh

Sinh viên đại học Ngoại Thương

IELTS OVERALL

7.0