IELTS PRE-INTERMEDIATE ONLINE

IELTS PRE-INTERMEDIATE ONLINE

6 - 12 người

Khóa học này dành cho các bạn: Đã có nền tảng tiếng Anh khá tốt nhưng chưa nắm vững các dạng bài IELTS, chưa biết cách viết biểu đồ, essay và triển khai ý part 2, level IELTS tầm 5.0-5.5. Ngữ pháp, phát âm tiếng Anh khá tốt dù đôi khi vẫn còn sai, còn gặp vấn đề với câu phức và ngữ pháp nâng cao. >> Xem chi tiết