IELTS BASIC

IELTS BASIC

4 - 10 người

Khóa học này phù hợp với những bạn mà lượng từ vựng còn ở mức căn bản, ngữ pháp căn bản chưa vững, phát âm còn thô và sai nhiều, chào hỏi giao tiếp căn bản được nhưng còn sai nhiều. >> Xem chi tiết
IELTS FOUNDATION

IELTS FOUNDATION

4 - 10 người

Khóa học này phù hợp với những bạn mà lượng từ vựng ở mức trung bình, có thể nắm được ngữ pháp căn bản và viết được câu đơn, phát âm trung bình và có thể trả lời các câu hỏi Speaking Part 1 với tốc độ chậm. >> Xem chi tiết
IELTS PRE-INTERMEDIATE

IELTS PRE-INTERMEDIATE

4 - 10 người

Khóa học này phù hợp với những bạn mà lượng từ vựng ở mức nâng cao, có thể nắm được ngữ pháp nâng cao và viết được câu phức, phát âm trung bình khá, có thể trả lời các câu hỏi Speaking Part 1 và 2 với tốc độ trung bình. >> Xem chi tiết
IELTS INTERMEDIATE

IELTS INTERMEDIATE

4 - 10 người

Khóa học này phù hợp với những bạn mà lượng từ vựng ở mức nâng cao, có thể nắm được ngữ pháp nâng cao và viết được câu phức, phát âm trung bình khá, có thể trả lời các câu hỏi Speaking Part 1 và 2 với tốc độ trung bình. >> Xem chi tiết
IELTS INTENSIVE

IELTS INTENSIVE

4 - 10 người

Khóa học này phù hợp với những bạn đang có nhu cầu luyện giải đề, nâng cao từ vựng. nâng cao phản xạ và làm quen với áp lực phòng thi để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi thi. >> Xem chi tiết