Như Hà

Như Hà

Sinh viên đại học Ngoại Thương - 20 tuổi 

IELTS OVERALL

8.0
Nhật Hân

Nhật Hân

Sinh viên Đại học Ngoại Thương - 20 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Như Quỳnh

Như Quỳnh

Sinh viên đại học HUFLIT - 21 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Minh Trâm

Minh Trâm

Đại học Kinh Tế - 23 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Trường Phúc

Trường Phúc

Hiện đã định cư ở Canada - 18 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Sầu Riêng

Sầu Riêng

Hiện đã định cư ở Canada - 42 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Thanh Trúc

Thanh Trúc

Sinh viên đại học Mở TP HCM

IELTS OVERALL

7.0
Ngọc Anh

Ngọc Anh

Sinh viên đại học Ngoại Thương

IELTS OVERALL

7.0
Chí Tài

Chí Tài

Sinh viên đại học Bách Khoa - 21 tuổi

IELTS OVERALL

7.0
Nhật Minh

Nhật Minh

Sinh viên đại học Ngoại Thương

IELTS OVERALL

7.0
Nhật Huy

Nhật Huy

Học sinh lớp 10 - 16 tuổi

IELTS OVERALL

6.5
Thiên Duyên

Thiên Duyên

Hiện chuẩn bị du học Canada - 20 tuổi

IELTS OVERALL

6.5